Connect with us

Comunitat

L’alcohol i el tabac estan més estesos entre les al·lotes

Segons l’enquesta d’ús de drogues a l’ensenyament secundari

L’enquesta (ESTUDES 2016-2017) sobre l’ús de les drogues a l’ensenyament secundari demostra que a les Illes Balears les substàncies més consumides continuen essent les més accessibles, és a dir, l’alcohol i el tabac, i que el consum d’ambdues està més estès entre les al·lotes que entre els al·lots. Així, el 78 % dels estudiants ha begut en el darrer any i el 36 % ha fumat. Per sexes, el 80 % de les al·lotes ha begut alcohol en el darrer any, davant un 75,9 % d’al·lots que ho ha fet; i un 40,7 % de les al·lotes ha fumat el darrer any, davant un 31,2 % dels al·lots.

Així ho ha donat a conèixer la Direcció General de Salut Pública i Participació amb motiu de la commemoració, demà, 26 de juny, del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues.

L’enquesta també indica que els joves de les Illes continuen consumint les substàncies addictives més comunes, si bé l’ edat d’inici es retarda a 14 anys.

Quant a la pràctica del botellón, continua sent molt habitual, si bé les Illes Balears es troben sota la mitjana nacional (un 49,5 % hi ha participat en els darrers 12 mesos). Bars i discoteques són els llocs on més consumeixen begudes alcohòliques. El 31,7% dels enquestats beu a bars i el 25,9%, a discoteques.

Sí bé la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, prohibeix la venda a menors, els supermercats i les botigues de barri són els llocs on els joves entre 14 i 17 anys aconsegueixen per ells mateixos les begudes alcohòliques. El 57,9 % dels enquestats va indicar que compra l’alcohol en el supermercat i el 46,5 % ho fa a la botiga de barri.

Un 43,6 % va manifestar que s’havia engatat el darrer any.

L’evolució del consum de tabac té una tendència estable. Si bé un 36 % ha fumat en el darrer mes, només un 9,2 % ho fa cada dia.

Baixa el consum de cànnabis

Quant al cànnabis, el 28,3 % de les persones consultades n’ha consumit en el darrer any i el 20,1 % n’ha fumat en els darrers 30 dies, la qual cosa suposa una baixada en relació amb l’enquesta anterior. Així i tot, les Illes Balears continuen per sobre de la mitjana nacional.

Publicitat

ÚLTIMES NOTÍCIES

Publicitat

PUBLICITAT

Són tendència