Connect with us

Actualitat

Aprovada la primera fase per fer arribar l’aigua potable a Manacor

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres les obres de construcció d’una conducció d’aigua que connectarà Maria de la Salut i Petra

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) la despesa de 10.287.539,61 € per a les obres de construcció d’una conducció d’aigua potable que connectarà Maria de la Salut i Petra. Aquest projecte comporta la primera fase per fer arribar l’aigua potable a Manacor per mitjà de la xarxa en alta. Actualment, aquest projecte ja ha culminat la seva tramitació ambiental i disposa del certificat que acredita que hi ha crèdit adequat i suficient en els pressuposts de l’ABAQUA per executar aquestes actuacions.

L’ABAQUA executarà les obres amb un pressupost de 10.287.539,61 €, dels quals 1.414.112,68 € han estat finançats pels fons recaptats amb l’impost del turisme sostenible (ITS). Aquest projecte inclou la construcció d’un dipòsit regulador de 1.920 m3 a Petra i un altre de 6.000 m3 a Maria de la Salut, on també s’instal·larà un edifici de control i d’on sortirà la conducció principal, que serà una canonada de 600 mm de diàmetre que es connectarà al final d’una altra canonada de les mateixes característiques, que ja està construïda. El primer tram, fins al dipòsit regulador de Maria de la Salut, tindrà una longitud de 332,25 m, mentre que el segon, des d’aquest dipòsit fins a Petra, farà 10.369,55 m. A més, també hi ha previst construir un ramal a Ariany amb una canonada de 200 mm de diàmetre i una longitud de 2.670,91 m.

Les conduccions projectades estan dimensionades per satisfer la demanda d’Ariany, Petra i Manacor, i per a una futura ampliació de la xarxa fins a la costa del Llevant de Mallorca, amb l’objectiu d’estendre la xarxa en alta de l’illa per garantir l’abastiment d’aigua de qualitat a totes les localitats, la qual cosa també contribuirà a la recuperació dels aqüífers.

Són tendència