Connect with us

Actualitat

Algaida dispossarà de servei de pediatria tot l’any

El servei es veia interromput durant els mesos de juliol i agost

En el darrer ple celebrat per l’Ajuntament d’Algaida va ser aprovada per unanimitat una proposta pel grup municipal del PP, perquè la Conselleria de Salut del Govern doti el poble d’un servei òptim de pediatria, amb un especialista els 12 mesos de l’any; evitant així que al juliol i agost el servei quedi desprotegit.

El portaveu del Grup Municipal Popular, Rafel Oliver, incideix en que “seguim fent una oposició constructiva i responsable, vetllant per l’interès general”. En aquest sentit, recorda “ja són nombroses les iniciatives que hem presentat i ens satisfà quan arribam a acords com aquest amb PSOE i MÉS”.

S’ ha de recordar que Algaida té una població propera als 6000 habitants i durant 10 mesos de l’any, el centre de Salut presta el servei de pediatria però es veu interromput durant els mesos de juliol i agost; quan la població del municipi segueix sent la mateixa.

“Els períodes de vacances dels pediatres no ha de ser motiu per deixar als nostres ciutadans amb un servei deficient en el nostre municipi. La solución no pot passar per haver de desplaçar-se al PAC de Llucmajor, ja que per, per cert, no tenim servei públic de transport entre els dos nuclis de població que faciliti el desplaçament de les famílies” ha explicat Oliver.

Són tendència