Connect with us

Comarca

GOB: “Xantatge impresentable de l’ajuntament de Campos amb la neteja d’Es Trenc”

El batle, Sebastià Sagreras, va dir que l’ajuntament no recollirà el fems que s’està acumulant a la platja fins que no es torni comptar amb els serveis de platja”

El batle de Campos ha manifestat que l’ajuntament no recollirà el fems que s’està acumulant a Es Trenc fins que no es torni comptar amb els serveis de platja. Davant aquestes declaracions, el GOB, mitjançant un comunicat, recorda que “els xibius fixos que s’han mantingut des de fa anys a les platges de Sa Ràpita i Es Trenc són il·legals, i s’han d’enderrocar. Els nous xibius que ha d’autoritzar Costes hauran de ser desmuntables, i comptar amb un màxim de 70 metres quadrats dels quals només 20 podran ser espai tancat”.

Mentre es resol la situació i es torna comptar amb serveis autoritzats per Costes , l’ajuntament campaner ha decidit no netejar la platja, pel que els fems s’acumulen de forma evident especialment a l’entorn de les papereres. Els ecologistes interpreten que amb aquesta mesura de pressió l’ajuntament pretén agilitzar les tramitacions necessàries per instal·lar els nous xibius i resta de serveis de platja.

Des del GOB consideram que amb aquesta decisió “l’ajuntament estaria incomplint la seva competència de “Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración General del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas”, establerta a l’article 225 del Reglament General de Costes. Aquesta consideració l’hem comunicada a la Demarcació de Costes a les Illes Balears per tal que ho tengui en consideració als efectes pertinents.

Més enllà d’aquest incompliment, el GOB considera “una irresponsabilitat encara més greu mantenir papereres i poals de fems sobre la platja si tanmateix no hi ha intenció de buidar-los amb la periodicitat necessària. Amb la seva deixadesa l’ajuntament estaria propiciant la degradació de l’espai protegit, per la qual cosa hem comunicat la situació a la Conselleria de Medi Ambient”.

Són tendència