Connect with us

Actualitat

Demanen millorar la zona ORA de Portocristo als residents

Més + Esquerra vol que els veïnats afectats  per la zona blava no tenguin limitat el temps màxim de permanència i tampoc necessitat de treure bitllet en les màquines instal·ladores

La formació Més + Esquerra ha presentat una moció perquè sigui debatuda en el pròxim Ple de l’Ajuntament de Manacor, a on demana que els propietaris dels vehicles domiciliats al municipi a un sector afectat per l’ORA o zona d’estacionament amb horari limitat puguin sol·licitar i obtenir un permís especial d’estacionament sense limitació de temps màxim de permanència en dit sector, i sense necessitat de proveïment de bitllet en les màquines instal·ladores.

La proposta contempla que la sol·licitud i obtenció del permís especial de resident quedarà subjecta a determinats requisits i condicions, com ara estar empadronat a un dels carrers compresos a una de les zones o sectors amb limitació horària d’aparcament de la zona d’estacionament regulat. Aquest article també diu que els carrers i zones amb limitació horària d’aparcament compresos en els diferents nuclis urbans que podran ser objecte de sol·licitud i obtenció del permís especial de resident, seran determinats per acord de Ple i que aquesta autorització s’atorgarà per decret de batlia.

La relació de zones i carrers d’aparcament regulat referent a Portocristo és la zona D i inclou: el carrer Bordils, carrer Sureda, carrer Cristòfol Colom i plaça del Carme. A causa dels canvis fets en l’ordenació d’aparcaments a zona, s’han suprimit alguns aparcaments i carrers.

Per tot això, el grup municipal MÉS-Esquerra proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

1. Ampliar, al proper Ple de l’Ajuntament de Manacor, la zona d’aparcament per a ciutadans amb targeta de resident a l’aparcament de la plaça de l’Aljub.

2. Ampliar, al proper Ple de l’Ajuntament de Manacor, la zona d’aparcaments per a ciutadans amb targeta de resident a la zona ORA que pertany a Ports de les Illes Balears mentre ho gestioni l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, SA (SAM) o l’Ajuntament directament.

 

Són tendència