Connect with us

Actualitat

Podem estudiarà si recorre ‘l’esmena Nadal’ davant el Constitucional

‘El contingut de l’esmena és un cúmul de despropòsits’, segons el GOB

L’anomenada ‘esmena Nadal’ va tirar endavant aquest dimecres a la comissió que tramita la llei d’habitatge amb els vots a favor del PP, PSIB, El Pi i Ciutadans, i els vots en contra de Podem i Més. La formació morada, que va sol·licitar sense èxit el vot particular, estudiarà si recorre l’esmena davant el Tribunal Constitucional, com reclamen els ecologistes del GOB.

Però molts de lectors es demanen que contempla dita esmena:

  • Introdueix l’ús turístic, no previst en el planejament urbanístic ni territorial, ni tan sols al Master Plan que desenvolupà la primera llei a la carta per donar cobertura al projecte.
  • Augment de places: passa de 106 a 175 unitats residencials que representen 354 places, de les quals 214 són turístiques. Abans hi havia 106 unitats residencials de les quals 70 eren de residencial tutelada i la resta residencial no tutelada. Ara ,aquesta no tutelada passa de 70 a 105 com a establiment turístic de tipus esportiu.
  • Permet sobreocupació: contempla la possibilitat que a les places de residencial no tutelada, s’hi pugui «instal·lar temporalment un llit suplementari en algunes habitacions». Tot, plegat de conceptes indeterminats. Segons el GOB, per tant tendríem de facto, no 354 places sinó 424. Això als hotels es diu sobreocupació i es multa. Aquí es legalitza.
  • Augmenta àmbit d’actuació afegint 3 finques cadastrals més, 25.427m2 més de superfície a ocupar;
  • Augmenten paràmetres urbanístics d’ocupació màxima permesa:sobre rasant passa del 25% al 30%.
  • Augmenta edificabilitat, que per a usos no esportiu preveu 20.000m2.
  • S’imposa a la planificació urbanística i territorial. Està per damunt dels instruments de planificació urbanística que contemplen processos d’informació pública, participació i avaluació ambiental que aquí s’obvien.
  • Obliga a l’Ajuntament de Manacor a fer-se càrrec de pagar amb doblers públics les infraestructures per resoldre l’increment de mobilitat a la zona. Diu que ho faran el Centre i Ajuntament de Manacor sense especificar qui i de què farà càrrec cadascú, però el que queda clar és que compromet doblers públics a resoldre els problemes de mobilitat que generarà el nou centre turístic.
  • No es sotmet a cap tipus d’avaluació ambiental estratègica a la que s’hauria de sotmetre un projecte d’aquestes característiques i més quan no s’ajusta al planejament urbanístic ni territorial que, com a mínim, sí que passen per una avaluació ambiental per poder aprovar-se. Per tant no hi ha cap procediment d’exposició pública ni període de consulta a administracions afectades (recursos hídrics, carreteres, mobilitat, turisme, etc.)
  • És més, elimina un tràmit previst a l’anterior llei del Master Plan, suprimint la disposició addicional primera 1 de la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l’execució del centre internacional de tennis Rafael Nadal que determinava:

Són tendència