Connect with us

Actualitat

Algaida aprova una moció de suport a les administracions que treballen per fomentar i promoure el català

Arran del recurs posat per l’Advocacia de l’Estat per suspendre les convocatòries a ajuts per retolar i fomentar el català als comerços a Pollença i Capdepera

Arran del recurs posat per l’Advocacia de l’Estat Espanyol per suspendre les convocatòries a ajuts per retolar i fomentar el català als comerços a Pollença i Capdepera, el ple de l’Ajuntament d’Algaida, celebrat aquest dijous, va aprovar una moció presentada pel grup municipal Més juntament amb el PSOE de suport als ajuntaments afectats i defensar la promoció de la llengua catalana, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia aprovat per unanimitat el 1983. Es va aprovar per unanimitat de tot el Ple.

Per argumentar la moció, s’exposà que “el català és una llengua minoritzada, i necessita del suport públic per a avançar cap a la seva normalització. Les administracions de les Illes Balears han de complir amb el que diu l’Estatut i la Constitució amb les diferents polítiques de promoció del català. La situació actual de la llengua catalana a les Illes Balears fa necessari reforçar el mandat de normalització de la llengua pròpia que l’Estatut d’autonomia exigeix a les institucions de les Illes Balears. La fragilitat del català i el desequilibri entre les dues llengües oficials s’han vist reforçats per diverses circumstàncies que han tingut lloc els darrers anys, entre les quals es poden destacar les grans incorporacions de població provinent de fora del domini lingüístic i els canvis profunds en el panorama dels mitjans de comunicació. Així ho avalen les dades procedents dels estudis i les enquestes sociolingüístiques més recents”.

 

Són tendència