Connect with us

Societat

Les escoles públiques de Santanyí, Cas Concos, s’Horta i Calonge formen part de Formigues Cooperatives

Un projecte en xarxa nascut a Catalunya en el qual hi ha 74 centres i més 4.000 alumnes

Aconseguir que, des de ben petits, els nostres nins i nines aprenguin a treballar en equip, respectant la feina de tothom i comptant amb l’opinió de tots els membres. Aquest és un dels principals objectius de Formigues Cooperatives, un projecte telemàtic cooperatiu d’àmbit educatiu, on alumnes de diferents escoles, després d’experimentar reptes cooperatius a la classe d’educació física n’inventen de nous, els comparteixen amb altres escoles, els proven, els milloren i en fan una valoració. El projecte es desenvolupa principalment en català i des de l’àrea d’educació física, però requereix d’altres moments com pot ser l’ús de les noves tecnologies, tutoria i /o llengua.

A Mallorca ja fa dos anys que diferents centres participen en el projecte, i divendres 20 d’abril va tenir lloc una trobada a Santanyí amb quatre escoles: el CEIP Migjorn de Cas Concos, el CEIP Reina Sofia de s’Horta, el CEIP Calonge, i el CEIP Blai Bonet de Santanyí. Es tracta de l’acte de cloenda del projecte Formigues Cooperatives de l’illa del curs 2017-18, on s’han ajuntat tots els alumnes que hi han participat a l’escola Blai Bonet. Es tracta dels al·lots i al·lotes de sisè i cinquè de primària dels quatre centres; en total 90 alumnes que han estat dividits en grups de 5 formant equips cooperatius per superar diferents reptes. Un repte cooperatiu és una activitat que només es pot superar amb la participació activa de tots els membres del grup. Si un repte només el poden aconseguir una part dels components del grup, no és cooperatiu. A més, hi ha d’haver un objectiu clar a aconseguir i un element motivador (temps, distància, punts, limitacions d’espai o normes.) – El repte ha de ser adequat a l’edat (ni molt fàcil ni molt difícil).

A Mallorca ja fa dos anys que diferents centres participen en el projecte, i divendres 20 d’abril va tenir lloc una trobada a Santanyí.

Un projecte telemàtic cooperatiu d’àmbit educatiu, on alumnes de diferents escoles, després d’experimentar reptes cooperatius a la classe d’educació física n’inventen de nous, els comparteixen amb altres escoles, els proven, els milloren i en fan una valoració.

Durant el curs 2017-18, cada centre va creant el seus reptes, els ha valorat i els ha anat perfeccionant. Després, a través d’eines telemàtiques les escoles intercanvien els reptes perquè es tornin a fer, valorar i millorar. La trobada de Santanyí ha servit per posar-los tots en comú i veure com alumnes de diferents centres que s’acaben de conèixer poden treballar junts per assolir objectius treballant de manera conjunta.

Tant els docents com els alumnes han valorat molt positivament l’experiència dels darrers mesos, i també la trobada a Santanyí. S’ha pogut comprovar com reforçant els valors adequats, els nins i nines treballen per assolir objectius comuns, sense que ningú en quedi exclòs i comptant amb l’opinió de tots.

 

Són tendència