Connect with us

Comunitat

Un estudi sobre el REB recomana implantar un IVA especial per Balears

El Govern publica l’informe “Els costos de la insularitat de les Illes Balears: avaluació de polítiques actuals i propostes de futur”, elaborat per un equip de la Universitat de les Illes Balears

Els costos de la insularitat de les Illes Balears: avaluació de polítiques actuals i propostes de futur, és un document d’anàlisi, recull de dades i d’elaboració de pautes i propostes de cara a la redacció d’una nova llei del REB. Parteix de la demanda del Grup de treball pel nou REB, integrat pel conjunt d’institucions, forces polítiques, agents socials, econòmics i cívics de Balears, i recull en gran mesura les aportacions fetes per aconseguir un mecanisme real de compensació dels desajustos econòmics causats per la discontinuïtat territorial, que el primer informe de la UIB de 2014 quantificava en prop de 8.000 milions d’euros anuals.

El document dirigit pel Dr. Groizard avalua els programes més importants ja proposats en el REB original de 1998, molts dels quals no han estat posats en marxa, o ho han estat amb deficiències. També es deté en analitzar altres mesures que no foren contemplades en la llei de 1998, i finalment també es té en compte el dèficit inversor de l’Estat a Balears durant el període comprès entre 2000 i 2015.

La consellera Catalina Cladera ha destacat que l’estudi de la UIB “és una eina més, molt vàlida, per a continuar reclamant el nou Règim Especial de Balears”. En aquest sentit, el valor de la feina dels experts de la UIB és el de “avaluar la aplicabilitat de les mesures que proposem, tant de l’abast de la compensació, del règim fiscal, i d’implementació del Fons d’Insularitat”; i més enllà d’això “veure quin encaix tenen aquestes demandes en l’entorn d’altres realitats insulars, com les Illes Canàries, Còrsega, Sardenya o algunes illes gregues”.

El foment de la inversió i l’exportació per a les empreses radicades a les illes, son altres de les recomanacions que recull aquest informe elaborat per la UIB

La primera part de l’informe es dedica a l’anàlisi de la realitat sobre la política a ports i aeroports, sobre el transport de persones, mercaderies, residus i hidrocarburs per via marítima i de persones per via aèria, així com també dels greuges en referència a l’accés dels ciutadans de les illes a la sanitat i l’educació en condicions d’igualtat respecte els ciutadans de la península.

En un segon bloc, el treball dirigit per Groizard avalua propostes de mesures de caire fiscal que caldria aplicar a Balears, com la implantació d’un IVA especial per les Illes, el foment de la inversió i l’exportació per a les empreses radicades a les illes.
També hi ha un apartat dedicat a la pertinença de la creació d’un Fons d’Insularitat, que l’informe proposa que estigui dotat inicialment per l’Administració de l’Estat, a partir del dèficit inversor dels darrers 10 anys, en referència a la mitjana de les inversions territorialitzades destinades a les comunitats autònomes.

Finalment l’informe també proposa l’adopció d’altres mesures complementàries, com l’Observatori de la Insularitat, disposar d’eines estadístiques conjuntes amb l’Estat sobre el seguiment de preus i costos i facilitar l’accés al control de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, com a forma de millora del funcionament dels mercats.

“Les conclusions de l’informe ens són d’ajuda en el nostre camí cap a un nou REB” ha afirmat Cladera, que a més creu “imprescindible” que “s’activin d’una vegada i definitivament les comissions mixtes i els grups de feina amb l’Estat per a poder dur el nou REB a bon port”.

 

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència