Connect with us

Actualitat

Els municipis ja poden sol·licitar les ajudes per a l’adaptació a la nova llei de residus

La convocatòria té un import d’un milió cinc-cents mil euros

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha tret una convocatòria de subvencions per un import d’un milió cinc-cents mil euros per a la prevenció, reducció i gestió de residus a la qual podran acollir-se les entitats locals i les empreses públiques municipals que es dediquin a la gestió de residus a les Illes Balears.

La convocatòria, oberta fins dia 13 d’abril, preveu finançar el 80% de les actuacions, que es divideixen en tres línees d’ajuda: la primera és la nova construcció, millores i ampliacions de les deixalleries, així com deixalleries mòbils i que es finançaran per ordre de prioritat, fins que quedi pressupost remanent; la segona és per a l’elaboració de Plans i programes de prevenció i gestió de residus municipals, i la tercera línea és per a campanyes de sensibilització de residus. Totes les ajudes estan destinades a ajudar als municipis a poder assolir l’objectiu de la Unió Europea, segons el qual, abans del 2020, s’ha de reutilitzar i reciclar un 50 % del paper, metall, plàstic i vidre dels residus domèstics.

Abans del 2020, s’han de reutilitzar i reciclar un 50 % del paper, metall, plàstic i vidre dels residus domèstics

Són tendència