Connect with us

Comunitat

Els docents cobraran aquest mes la paga corresponent als 25 anys d’antiguitat

Suposarà una despesa de 2.600.000 euros

Els docents de la concertada cobraran a la nòmina d’aquest mes la paga corresponent als 25 anys d’antiguitat en compliment de l’Acord de millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears signat el 10 de febrer de 2016. L’acord ha suposat la reprogramació de l’Acord de 2008, que estava suspès des de 2010, a més del reconeixement d’altres millores sociolaborals i la recuperació dels drets perduts en els darrers anys per part del professorat dels centres privats concertats.

La Conselleria abonarà la paga extraordinària d’antiguitat als docents amb més de 25 anys de servei o que en 17 de gener de 2007 hagi complert 56 anys o més i que en el transcurs de la seva vigència acrediti que arribarà com a mínim als 15 anys d’antiguitat. Aquest pagament suposarà una despesa de 2.600.000 euros.

El Govern de les Illes Balears ha fet un esforç important en la recuperació dels drets perduts tant a l’ensenyament públic com concertat. En aquesta línia, cal recordar que els docents de l’ensenyament públic de les Illes Balears recuperaren a la nòmina del mes de gener passat els complements de tutoria i de cap de departament que s’havien  eliminat la passada legislatura. Aquest mesura suposa una inversió de l’entorn de 5 M d’euros.

Al llarg dels dos darrers cursos (2015/16 i 2016/17) s’han destinat més de 68 milions a recuperar els drets perduts de la pública i més de 32 de la concertada.

Són tendència