Connect with us

Comunitat

Un estudi de la UIB analitza el “mite” del lloguer vacacional com a negoci

Després d’analitzar les dades d’ocupació i ingressos de Airbnb

Un estudi realitzat per dos docents la Universitat dels Illes Balears (UIB), presentat aquest dimecres, tracta de desmotar el “mite” del lloguer vacacional com a negoci perjudicial a Balears, després d’analitzar les dades d’ocupació i ingressos de Airbnb.

A més, l’informe inclou una anàlisi del projecte de Llei de lloguer turística del Govern, en el qual es conclou que es tracta d’una normativa “excessivament restrictiva que generarà un perjudici social especialment a famílies d’ingressos mitjans i baixos”.

«Mito y realidad del alquiler vacacional en las Islas Baleares. Análisis y recomendaciones de política turística», a càrrec dels doctors José Luis Groizard i William Nilsson, professors del Departament d’Economia Aplicada de la UIB.

S’argumenta que el lloguer vacacional contribueix a aportar recursos a les famílies que majoritàriament no viuen professionalment del turisme i obtenen uns ingressos extra, de manera que es reparteixen els beneficis d’una manera més justa socialment i més equilibrada territorialment que el model tradicional basat en l’explotació d’hotels i altres establiments d’allotjament.

Per això, els investigadors plantegen que prohibir o restringir aquesta modalitat de lloguer suposa desaprofitar una gran oportunitat de lluitar contra els grans mals de l’economia balear: la baixa productivitat, l’estacionalitat i l’alta dependència del turisme de sol i platja.

Els investigadors assenyalen que ordenar el sector exigeix:

  • Neutralitat davant els diferents modes de negoci turístic sense afavorir els ja establerts i permetent que noves empreses i noves tecnologies puguin gaudir de les mateixes oportunitats que els agents que ja estan establerts en el mercat.
  • Corregir les externalitats negatives que genera aquesta activitat.
  • Exigir el pagament d’imposts.

Són tendència