Connect with us

Comunitat

Detectats errors en els comptes d’EUIB, PP, Cs i Podem a Balears

Així consta en l’informe de fiscalització dels estats comptables dels partits polítics elaborat pel Tribunal de Comptes

El Tribunal de Comptes ha detectat alguns errors en les finances dels partits polítics de Balears, especialment d’Esquerra Unida (EUIB), però també de PP, Cs i Podem.

Així consta en l’informe de fiscalització dels estats comptables dels partits polítics i de les aportacions percebudes per les fundacions i altres entitats vinculades o dependents d’ells, corresponent als exercicis 2014 i 2015.

La major part dels errors detectats a les Balears corresponen a Esquerra Unida. El Tribunal de Comptes assenyala que la federació de les Illes no va aportar la documentació justificativa sol·licitada, “el que ha constituït una limitació a l’abast de la fiscalització”, entre d’altres.

Pel que fa al PP balear, el Tribunal de Comptes ho inclou entre les seus de la formació que van ingressar les aportacions de càrrecs públics en comptes destinats a l’ingrés exclusiu de les quotes d’afiliats. En el cas de Balears es tracta d’un import de 422.673 euros.

També s’ha identificat un pagament en efectiu de 2.699 euros des de la seu balear que supera el límit màxim de 2.500 euros que preveu la llei.

Pel que fa a Podem, el Tribunal indica que la formació no va presentar la corresponent comptabilitat electoral a l’òrgan fiscalitzador en el cas de les eleccions al Consell Insular d’Eivissa, malgrat que va obtenir tres representants. No obstant això, el Tribunal ha verificat que el compte en qüestió s’ha integrat en la comptabilitat anual presentada per la formació.

També s’esmenta en l’informe que el grup en el Consell de Mallorca no va registrar com a ingressos les assignacions meritades en el mes de desembre de 2015.

Pel que fa a Cs, el Tribunal de Comptes informa que el grup parlamentari balear no va comptabilitzar les nòmines d’una sèrie d’empleats. El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha afirmat aquest divendres que en els comptes del partit corresponents a l’exercici 2016 ja es van corregir aquests errors.

Finalment, el Tribunal de Comptes també indica que la Fundació Centre d’Estudis Socials i Desenvolupament Gabriel Alomar, vinculada al PSIB, no va publicar a la seva pàgina web els comptes anuals relatius als exercicis 2013, 2014 i 2015.

Són tendència