Connect with us

Comunitat

L’1 de maig: Comença la temporada d’alt risc d’incendis forestals

Les mesures preventives per protegir del foc els boscos i la resta de terrenys forestal es perllongarà fins el quinze d’octubre

L’1 de maig, s’inicia la temporada d’alt risc d’incendi forestal d’aquest any 2017 que es perllongarà  fins el quinze d’octubre. Durant aquest període queda estrictament prohibit l’ús del foc en tots els terrenys forestals de les Illes Balears i a menys de 500 metres d’aquests, a excepció dels que disposin d’una autorització administrativa especial per a cada activitat que pugui generar perill d’incendis. Això és el que estableix a l’article 3 del Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal.

Queda estrictament prohibit l’ús del foc en tots els terrenys forestals

La col·laboració ciutadana és primordial en la lluita contra el foc, fet pel qual es demana precaució, especialment a les persones que resideixen a prop de superfícies forestals, les que hi duen a terme la seva feina o les que visiten els boscos o espais naturals de les illes. I és que la prevenció és un dels dos pilars bàsics en la lluita contra els incendis forestals, juntament amb l’extinció

Són tendència