Connect with us

Actualitat

Capdepera i Artà pacten amb el Govern un procés extraordinari per crear 12 places de Policia Local

D’aquesta manera els dos ajuntaments del Llevant poden treure a concurs-oposició totes aquelles places interines que han estat relacionades en les respectives Ofertes Públiques d’Ocupació –fins al 90% de les existents

La signatura de l’encomana de gestió en favor de l’Escola Balear d’Administració Pública ha comptat amb la presència de la consellera Catalina Cladera així com de representants dels dos municipis del Llevant. A més de Capdepera i Artà, també s’han adherit en aquest acord els ajuntaments de Calvià, Bunyola i Palma. Aquest procés està emmarcat en el Decret-Llei 1/2017 impulsat pel Govern, que permet fer aquests processos de concurs oposició per estabilitzar la situació de les més de 500 places interines de policies a Balears.

El Govern, a través de l’EBAP, organitzarà el procediment selectiu per a triar un 12 places de funcionari de carrera per a dotar els cossos de la Policia Local d’Artà i Capdepera. El total de places a cobrir sumen 162 places fet que suposa, en la pràctica, el 30% del total d’interins que es pretén estabilitzar. Aquest procediment servirà per convertir en places fixes de carrera totes aquells llocs de feina que ara estan dotats i ocupats amb caràcter interí en els cossos de policia d’aquests cinc ajuntaments, dins del procés que impulsa el Govern per estabilitzar places interines a les Administracions Públiques.

Els ajuntaments hauran de col·laborar amb l’elaboració dels continguts de la prova de coneixement del terme municipal i de les ordenances respectives de cada localitat. D’igual manera els ajuntaments hauran de nomenar els aspirants que aconsegueixin superar les proves, i avaluar-los durant el corresponent període obligatori de pràctiques, que serà previ al nomenament definitiu.

De fet, altres municipis, com Ses Salines també han iniciat els processos de regularització de personal. Actualment un 20% dels 2.600 agents i oficials que conformen les plantilles de policies locals de Balears són interins.

Són tendència