Connect with us

Actualitat

La situació laboral de les Policies Locals està empitjorant

A causa de les noves funcions que hauran d’assumir i per l’entrada en vigor d’una nova norma de jubilació anticipada

La subcomissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha denunciat que la situació de bona part de les Policies Locals dels municipis està empitjorant a causa de les noves funcions que hauran d’assumir i per l’entrada en vigor d’una nova norma de jubilació anticipada.

El president del Consell, Vicent Torres, representant de Balears a la subcomissió, ha explicat que hi ha “molta preocupació” en l’administració local per aquests fets, així com pel manteniment de les restriccions a la contractació per part de l’Estat.

“El govern segueix ofegant a les administracions locals amb les polítiques restrictives de personal”, ha dit després d’una reunió de la subcomissió celebrada a Madrid.

Segons Vicent Torres, el personal d’administracions locals a tot l’Estat s’ha reduït “de manera molt marcada en els últims anys”, de manera que els cossos de Policia Local tindran “més dificultats” per complir les seves funcions, segons Torres, qui ha afegit que la situació és “especialment preocupant” en territoris com Eivissa, que pateix de forma directa la manca de personal públic.

Així mateix, ha considerat que les normes generals del govern de l’Estat per a la restricció de contractació d’efectius generen “disfuncions” en les entitats locals.

“L’autonomia local hauria de ser respectada per poder gestionar les plantilles i els recursos humans en funció de les necessitats de cada corporació local i es podria aconseguir sense reduir el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària”, ha conclòs.

Són tendència