Connect with us

Actualitat

Obert el concurs d’idees per a la construcció del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

Que es construirà a Llucmajor

Aquest dijous dia 7 de desembre, ha sortit publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al BOIB la resolució per la qual s’inicia el procediment de concurs d’idees amb intervenció de jurat a nivell d’avantprojecte per a la construcció del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.

Aquest concurs significa l’inici de l’execució del projecte del Centre Toni Catany, un deure pendent que tenien les institucions d’aquest territori amb l’artista i amb els ciutadans de les Illes Balears, i que a la fi la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha posat en marxa. En sis mesos s’ha donat l’impuls definitiu al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, el que significa un nou espai cultural de referència internacional ubicat a Llucmajor d’un dels cinquanta millors fotògrafs del món.

L’objecte del concurs és l’aportació de propostes arquitectòniques a nivell d’avantprojecte per a la construcció del nou Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, on actualment es troben els habitatges ubicats en el C/Convent,31 i 33, així com al C/Cardenal Rossell,4  de Llucmajor. Es pretén que aquests espais es converteixin en un centre d’interpretació de l’obra del fotògraf així com a centre de divulgació d’aquesta disciplina artística, alhora que serveix per a la correcta conservació de l’arxiu i col·lecció d’en Toni Catany.

El concursant que sigui declarat guanyador, sense perjudici dels premis que s’estableixin, se li adjudicarà el servei de redacció del projecte bàsic i d’execució i la direcció d’obra, així com els treballs derivats en el seu cas.

Són tendència