Connect with us

Actualitat

Capdepera té la renda bruta per habitant més baixa de Mallorca

La renda mitjana fixada en el municipi gabellí és de 19419 euros

Alguns estudis fets públics recentment han posat de manifest que Espanya és un dels països on més han crescut la desigualtat i la pobresa durant els anys de crisis. Aquesta deterioració en la distribució de la renda ha anat parell a una brusca caiguda en els nivells de vida.

El Mapa de distribució de renda bruta a l’Estat amb xifres de 2015, posa de manifest algunes dades que com a mínim no deixen de ser curisoses i en alguns casos fins i tot sorprenents. Qui podria imaginar-se que un municipi com Capdepera, amb una gran extensió de costa i una consolidada oferta turística, tingui una de les rendes brutes més baixes de Mallorca, per no dir la que més. Aquestes dades també posen de manifest que a més població no es tradueix directament en més riquesa.

La xifra del municipi gabellí contrasta directament amb la renda bruta que figura, per exemple, a Bunyola amb una renda de 31.056 euros. Lògicament Capdepera també es situa com el municipi amb la renda més baixa del Llevant: Artà (22.155 euros), Son Servera (20.158 euros), Sant Llorenç (20.814 euros) i Manacor (21.763 euros).

Cal concretar que per renda bruta s’entén la mitjana dels rendiments íntegres de les persones amb independència que aquest rendiment estiguin subjectes a l’impost o es tracti de rendes exemptes. La renda personal bruta inclou rendes del treball, cabdal mobiliari, capital immobiliari, activitats econòmiques, altres rendes, guanys patrimonials nets o rendes exemptes.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *