Connect with us

Comunitat

Dos de cada cinc contractes inspeccionats per Treball estaven en frau de llei

Durant el període d’estiu

Durant els mesos de juliol i agost, 32 inspectors de treball han estat vigilant les condicions laborals a totes les Illes. Com a resultats directes de la campanya, s’han investigat 9.563 contractes (+3,3%) dels quals 4.021, més d’una tercera part (un 42%), estaven a frau de llei i s’han transformats en indefinits.

Des 2015 fins ara l’increment dels contractes investigats ha estat del 19,4%, el que ha donat com a resultat un 102,3% més de transformacions de contractes a indefinit (9.389). Pel que fa a la parcialitat, enguany s’han revisat 2.811 contractes, dels quals 294 (un 10,5%) han experimentat una ampliació de jornada.

Economia submergida

Així mateix, el Pla de Lluita també ha permès detectar situacions d’economia submergida. En aquest sentit ha explicat que l’activitat inspectora en aquesta campanya ha permès aflorar fins a 64 casos de persones que estaven treballant sense contracte i que han hagut de ser donades d’alta a la Seguretat Social.

Canvi de tendència en el mercat de treball

Negueruela ha destacat que ja és evident un canvi de tendència en el comportament del mercat de treball, d’acord amb les dades d’afiliació de la TGSS corresponents al tercer trimestre d’aquest any. D’aquesta manera, a les Illes Balears s’observa que en els nous contractes de 2017 l’ocupació indefinida (15.594) ja supera la temporal (11.858). Així mateix, les dades mostren que la contractació a temps complet s’ha intensificat en els últims anys, en detriment del parcial, que el 2017 és gairebé inapreciable: 129 llocs de treball a temps parcial enfront de 27.223 nous llocs de treball a temps complet.

Procediments sancionadors

També com a resultat de l’activitat inspectora, entre els mesos de juliol i agost s’han iniciat 81 expedients, amb una proposta de sanció de 270.000 euros, dels quals 120.976 euros corresponen a infraccions d’economia irregular, 39.175 euros tenen a veure amb matèries laborals, 79.594 corresponen a deutes amb la seguretat Social i 34.255 euros responen a sancions per obstrucció a la inspecció laboral.

Són tendència