Connect with us

Comunitat

Eivissa permetrà els funerals de cos present

Seguint uns requisits

El Consell d’Eivissa ha destacat les consideracions jurídiques sobre el contingut del projecte del Decret de sanitat mortuòria que tramita el Govern, que incorpora la possibilitat de contemplar algunes pràctiques, tal com havia sol·licitat el president insular, Vicent Torres, davant la tradició existent a l’illa de celebrar el funeral de cos present.

Segons el Consell, el projecte de decret, en tràmit d’audiència per part de la Conselleria, inclou la possibilitat de permanència d’un cadàver en lloc públic o privat “per a la pràctica de cerimònies religioses o laiques”, seguint uns requisits. Així, si aquestes pràctiques es duen a terme abans de les 48 hores des de la defunció, el cadàver que no hagi estat refrigerat s’haurà de mantenir conservat a una temperatura inferior a 18 graus. Si les pràctiques es duen a terme després de 48 hores de la defunció, el cos ha d’haver estat sotmès prèviament a tècniques de conservació establertes en el decret.

També preveu, en el cas de persones de notorietat o rellevància política, social o cultural, que es pugui exhibir el cadàver en un espai públic diferent al tanatori amb el requisit que el cos estigui embalsamat i amb un termini màxim de permanència de 72 hores .

Són tendència