Connect with us

Actualitat

Els Ajuntaments de Felanitx i Llucmajor suspenen en transparència

Ambdós Consistoris no superen el test de transparència pública de l’índex Dyntra Ajuntaments i Municipis (DAM)

La majoria dels ajuntaments de les Illes, territori amb una mitjana de compliment del 36,43% dels indicadors, no passen el test de transparència pública de l’índex Dyntra Ajuntaments i Municipis (DAM). Malgrat això, les dades reflecteixen que els consistoris de Balears avaluats han obtingut un percentatge global de compliment per damunt de la mitjana estatal, que és del 28,4%.

Pel que fa a la puntuació obtinguda per les avaluacions, l’Ajuntament de Palma se situa com el més transparent de la comunitat amb un 79,08%. Aquest percentatge suposa complir 121 de 153 indicadors, xifra que està 43 punts per damunt de la mitjana dels ajuntaments avaluats (municipis de més de 15.000 habitants) que se situa en el 36,08%. En contraposició amb aquestes dades, a la cua del rànquing s’observa que tres dels Ajuntaments avaluats: Felanitx, Llucmajor i Alcúdia no arriben al 20% de compliment.

Són tendència